מצודות טיגארט בכביש הצפון

חזית מצודת טיגארט במצודת כח בנבי יושע עם הצריח

מי שנוסע לאורך כביש הצפון נתקל במספר מצודות בטון אפורות ובולטות הידועות בשם "מצודות טיגארט". מה סיפורן של המצודות? ומדוע נקראות טיגארט? ומיהו האיש שבנה אותן?  המלצה טיול הסטורי. הסיפור של מצודות טיגרט בכביש הצפון באפריל 1936 פרצו בארץ מאורעות שכונו ע"י הערבים "המרד הערבי הגדול" (ומוכרות גם כמאוראות תרצ"ו-תרצ"ט). ערביי ארץ ישראל שחשו שהמנדט […]